Water


Water. Zeventig procent van het aardoppervlak bestaat uit water. De waterkringloop is een onvermoeibaar wereldwonder. ZeeŽn verdampen, wolken ontstaan en rivieren brengen het regenwater weer naar huis. Teveel water vernietigt, te weinig water verdort. Ook het menselijk lichaam bestaat voor zeventig procent uit water. De waterkringloop in ons is zeker zo wonderbaarlijk. Water vervoert, zuivert en absorbeert.

In de mens staat het water symbool voor het gevoelsleven: angst, liefde, vreugde en teleurstelling. Ons gevoelsleven maakt ons tot mens. Toch hebben wij de neiging om veel van onze gevoelens te onderdrukken en te negeren. Daarmee dreigen we het contact met een wezenlijk onderdeel van onszelf te verliezen. Gelukkig heeft het lichaam zijn eigen mechanismen om deze verdrongen gevoelens alsnog aan ons te openbaren.


Zielevonk neemt in al haar trainings- en coachingsactiviteiten gevoelens serieus. Gevoel telt en mag gehoord worden, zonder erin te verdrinken. Gaan we met de stroom mee of zwemmen we er tegenin? We letten op de signalen die we voelen en benutten deze om onze eigen koers te varen.

Ik wil weten of je alleen met jezelf kunt zijn en of je op die eenzame momenten ook daadwerkelijk van je eigen gezelschap geniet

--Oriah Mountain Dreamer--