Zielevonk MV


De activiteiten van Zielevonk zijn gericht op realisatie van potentiŽle levenskracht. Realisatie in de betekenis van bewustzijn en de vertaling naar het concrete leven om ons heen. We werken vanuit de onlosmakelijke verbinding tussen hemel en aarde: het hoofd in de wolken en de voeten op de grond.

We beschouwen ieder mens als uniek en tegelijkertijd als een onderdeel van iets dat hem overstijgt. We geloven in de vereniging van tegenstellingen. Van donker en licht. Tussen handelen en overgave. Waar een wil is is een weg. Maar wiens wil geschiedt er eigenlijk?

Alles wat bestaat heeft zijn functie. Deze tijd waarin welvaart centraal staat, roept onvermijdelijk een verlangen naar welzijn in de vorm van zingeving en betekenis op. Zielevonk MV (wij pretenderen een menselijke vennootschap te zijn) poogt op bescheiden wijze hier een bijdrage aan leveren.

Bekijk folder Zielevonk

Gedreven door liefde gaan de fragmenten van de wereld naar elkaar op zoek, zodat de wereld kan gaan ontstaan

 --Pierre Teilhard de Chardin--