Lucht


Lucht, het onzichtbare, ontastbare en tegelijk onmisbare element. Via onze adem benutten we haar levenskracht. We verrijken ons bloed met haar zuurstof en geven haar terug wat we niet meer nodig hebben. Dankzij de lucht is er leven en is ons leven. Ook verbindt de lucht ons leven met het leven. Alles en iedereen, mens en dier, rijk en arm, groot en klein, tapt uit hetzelfde vaatje.

In de mens staat lucht vanwege haar eigenschappen symbool voor communicatie en inzicht. Als de zuurstof in ons leven ontbreekt, voelen we ons benauwd en opgesloten. We snakken naar adem, ruimte en vrijheid. We luchten ons hart bij iemand die we kunnen vertrouwen. We voelen ons opgelucht als we begrepen worden of onszelf gaan begrijpen.


Zielevonk besteedt in haar trainings- en coachingsactiviteiten aandacht aan de mate waarin wij voldoende lucht tot ons nemen. De ademhaling is de sleutel tot ontspanning van ons lichaam en onze geest. Vanuit de ontspanning kunnen we onze gevoelens onder woorden brengen en kan ons innerlijke weten (intuitie) helder worden.

De geringste afwijking van de waarheid in het begin vermenigvuldigt zich later in duizend leugens

--Aristoteles--